Technikum képzésekkel kapcsolatos információk

Felvételi eljárás szabályai

 

TECHNIKUMI SZAKMAI OKTATÁS

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvételi eljárás során az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból. 

 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Matematika
 • Történelem
 • Idegen nyelv
 • Fizika
 • Kémia
 • Biológia
 • Földrajz
 • Szabadon választott tárgy

Tantárgyak alapján elérhető maximális pontszám: 100 pont.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont 

 

Köszönettel:

Dr. László Vilmos

Turisztikai technikus

Turizmus-vendéglátás ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegen- vezetési, értékesítési, ügyintézői és információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a vendégekkel, a partnerekkel, valamint a munkatársakkal.

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik;
 • ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;
 • magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt nyújt;
 • tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez;
 • ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a változásokat;
 • kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;
 • átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat;
 • utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ- ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA

 • Tanulmányi területi kód: 1000
 • Ágazat megnevezése: Turizmus-Vendéglátás
 • Szakmairány: Turisztikai szervező
 • Megszerezhető szakképesítés: 510152307 Turisztikai technikus
 • Képzési idő: 1+ 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő
 • Foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

 • Tanulmányi területi kód: 2000
 • Ágazat megnevezése: Turizmus-Vendéglátás
 • Szakmairány: Turisztikai szervező
 • Megszerezhető szakképesítés: 510152307 Turisztikai technikus
 • Képzési idő:  5 évfolyamos
 • Foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges

Képzési és kimeneti követelmények (letöltés)

Program tanterv (letöltés)

Vendégtéri szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, értékesítési tevékenységet végzi, irányítja. Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység működését, amelyek vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtanak. Hatékonyan együttműködik a séffel a választék kialakításában.

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a vendéglátás területe, a szervezés és logisztika iránt, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A végzett fiatalok számára nyitva áll az út a szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatása felé.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • alkalmazza a működési szabályokat;
 • üzleti levelezést folytat;
 • kínálatot tervez, étlap-itallapot állít össze;
 • figyelemmel kíséri az árukészletet;
 • megköti a szállítási szerződéseket, megrendeléseket készít;
 • kapcsolatot tart a szállítókkal;
 • figyelemmel kíséri az üzleti gazdálkodást;
 • biztosítja az üzemeltetés tárgyi feltételeit;
 • kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot;
 • ajánlatot készít megrendelők részére;
 • rendezvényeket tervez, szervez és lebonyolít;
 • árubeszerzési és árképzési tevékenységet végez;
 • nyilvántartja a készletszinteket és pénzügyi tranzakciókat;
 • tárgyal az ügyfelekkel;
 • kialakítja a dolgozók munkabeosztását, betanítja és felügyeli a felszolgáló- és konyhai személyzetet;
 • nyomon követi az aktuális trendeket, nyitott az újdonságok megismerésére.

 ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ- ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA

 • Tanulmányi területi kód: 1000
 • Ágazat megnevezése: Turizmus-Vendéglátás
 • Megszerezhető szakképesítés: 510132308 Vendégtéri szaktechnikus
 • Képzési idő: 1+ 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő
 • Foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges

  

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

 • Tanulmányi területi kód: 2000
 • Ágazat megnevezése: Turizmus-Vendéglátás
 • Megszerezhető szakképesítés: 510132308 Vendégtéri szaktechnikus
 • Képzési idő:  5 évfolyamos

Foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges

Képzési és kimeneti követelmények (letöltés)

Program tanterv (letöltés)

 

Szakács szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A szakács szaktechnikus a vendéglátóipar termelési és irányítási területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán az egység vezetéséért felelős szakember, magas szaktudással. Közép- és felsővezetői feladatokat lát el olyan munkakörökben is, mint például a főszakácshelyettes, főszakács, generál főszakács, élelmezésvezető helyettes, élelmezésvezető. A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítése mellett kulináris élményt is nyújt. A szakács szaktechnikus a különböző rendezvények fő koordinátora a catering tekintetében. Szaktudásával segíti, irányítja a zökkenőmentes és a vendégek megelégedését célzó munkavégzést.

A szakma jó választás mindazoknak, akik szeretnek alkotni, munkájukkal örömet szerezni másoknak, érdekli őket a szervezés és a logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, a szakma jó perspektívát és változatos feladatokat kínál. Remek választás azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • vezető szakács helyettes pozícióban végrehajtja, illetve végrehajtatja a meghatározott feladatokat;
 • vezetőszakács pozícióban végrehajtatja az általa meghatározott feladatokat és ellenőrzi is azokat;
 • előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket felügyel, szükség esetén korrigáltat;
 • árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva, áruátvételt végez vagy ellenőriz, szakosított áruraktározást ellenőriz;
 • betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
 • irányítja és összehangolja a segédszemélyzet munkáját;
 • megérti és felhasználja a technológiai műveletek idegennyelvű leírásait.

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ- ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA

 • Tanulmányi területi kód: 1000
 • Ágazat megnevezése: Turizmus-Vendéglátás
 • Megszerezhető szakképesítés: 510132306 Szakács szaktechnikus érettségivel
 • Képzési idő: 1+ 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő
 • Foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

 • Tanulmányi területi kód: 2000
 • Ágazat megnevezése: Turizmus-Vendéglátás
 • Megszerezhető szakképesítés: 510132306 Szakács szaktechnikus érettségivel
 • Képzési idő:  5 évfolyamos
 • Foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges

Képzési és kimeneti követelmények (letöltés)

Program tanterv (letöltés)

 

Cukrász szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végez, irányít. Kialakítja az egység üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendég kapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését.

Jó választás mindazoknak, akik szeretnek alkotni, munkájukkal örömet szerezni másoknak, jó kézügyességgel rendelkeznek, valamint érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Azoknak is ajánlott, akik szakirányú felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni a későbbiekben.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • irányítja, szervezi, ellenőrzi — tulajdonosként, alkalmazottként — az árubeszerzési, a raktározási, a termelési, az értékesítési és kiszállítási tevékenységeket;
 • termelési tevékenységet végez, cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, alkalmi díszmunkákat állít elő, összehangolja, ellenőrzi a különböző termelési munkafolyamatokat;
 • értékesítő tevékenységet végez, foglalkozik a vendégek visszajelzéseivel, panaszaival, felvetéseivel folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről;
 • a cukrászvállalkozások üzemeltetéséhez szükséges vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatot lát el;
 • közvetlenül kijelöli a feladatokat, elkészíti a munkaidő-beosztást, betanítja és felügyeli a cukrászat személyzetét, összehangolja, irányítja a munkavállalók tevékenységét, ellenőrzi a végzett munka minőségét;
 • ismeri és képes alkalmazni a szakterülete idegennyelvi szókincsét;
 • bemutatja, népszerűsíti (reklámozza) az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot;
 • megtervezi az egység működését, üzleti tervet készít;
 • betartja és betartatja a HACCP előírásait;
 • megtervezi a cukrászdai választékot, az aktuális jogszabályoknak megfelelő termékleírást, kalkulációt készít;
 • nyomon követi az aktuális szakmai trendeket, nyitott az új technológiák megismerésére.

 ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ- ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMRA

 • Tanulmányi területi kód: 1000
 • Ágazat megnevezése: Turizmus-Vendéglátás
 • Megszerezhető szakképesítés: 510132302 Cukrász szaktechnikus érettségivel
 • Képzési idő: 1+ 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő
 • Foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges

ISKOLASPECIFIKUS INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSHEZ

 • Tanulmányi területi kód: 2000
 • Ágazat megnevezése: Turizmus-Vendéglátás
 • Megszerezhető szakképesítés: 510132302 Cukrász szaktechnikus érettségivel
 • Képzési idő:  5 évfolyamos

Foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges

Képzési és kimeneti követelmények (letöltés)

Program tanterv (letöltés)